Book Online
Search

Privacy Policy

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης αυτών, κατά την επίσκεψη, εγγραφή η χρήση από μέρους σας του ιστότοπου www.adornosuites.com (εφεξής «Ιστότοπος») και της αντίστοιχης σελίδας adornosuites στο Facebook (εφεξής «Σελίδα Facebook») και στο Instagram (εφεξης“Σελιδα Instagram).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών του Ιστότοπου και των Σελίδων Facebook,Instagram υπόκεινται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [679/2016 ΓΚΠΔ].

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζει την συμμόρφωσή με το δυναμικά αναπτυσσόμενο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η GRANDBAY LIMITED, με έδρα στην διεύθυνση KingsAνenue αρ.1, Λονδίνο, Ν21 3ΝΑ, η οποία είναι η κύρια και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ορισμόςτων ΠροσωπικώνΔεδομένων και της Επεξεργασίας τους

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, επισκέπτη/ χρήστη του Ιστότοπου ή της Σελίδας Facebook/Instagram. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε πράξη, που πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του Ιστότοπου ή της Σελίδας.

Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Κατά κύριο λόγο συλλέγουμε τα στοιχεία σας απευθείας από εσάς, κατά την κράτηση δωματίου ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας. Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας παθητικά μέσω εργαλείων εντοπισμού, όπως cookies και beacons. Τέλος, συλλέγουμε δεδομένα και από τρίτα μέρη, όπως web εφαρμογές κρατήσεων, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης [Facebook, Instagram,]. Ο τρόποι συλλογής των δεδομένων σας αποτυπώνονται στα ακόλουθα στάδια:

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον Ιστότοπο, δεδομένα σας συλλέγονται μόνο από τα cookies που έχετε επιτρέψει με την συγκατάθεση σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Χρήση Cookies εδώ.

Β) Κατά την κράτησή σας επιγραμμικά ( bookonline), είτε μέσω του ιστότοπού είτε μέσω άλλων εφαρμογών κρατήσεων, ή κατά την συμπλήρωση από εσάς της φόρμας κρατήσεων, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο,και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), τη χώρα από την οποία προέρχεστε, τον αριθμό των ατόμων ενηλίκων και ανηλίκων, την ηλικιακή κατηγορία στην οποία ενδεχομένως ανήκουν τα παιδιά σας, τα στοιχεία της διαμονής σας και τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας για την πραγματοποίηση της επιγραμμικής κράτησης. Επίσης προαιρετικά συλλέγουμε την διεύθυνσή σας, τον τυχόν σκοπό του ταξιδιού σας,τα σχόλιά σας/ειδικές οδηγίες σας για την κράτηση. Στη σελίδα μας στο facebook επίσης συλλέγουμε το όνομα χρήστη, που διαθέτετε στο Facebook (Facebook username)και τυχόν σχόλιά σας. Στο Instagram επίσης συλλέγουμε το όνομα χρήστη (username) και ενδέχεται να αποκτούμε πρόσβαση σε τυχόν φωτογραφίες που μπορεί να αναρτάτε οι ίδιοι και να μοιράζεστε μαζί μας.

Γ) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, συλλέγουμε την διεύθυνση emailσας μαζί με το σχόλιό σας για να σας απαντήσουμε. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε δεδομένα ευαίσθητα, όπως υγείας, θα σας ζητήσουμε ειδική συγκατάθεση για να προβούμε σε οιαδήποτε συλλογή/επεξεργασία. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στοιχεία βιογραφικού σημειώματος σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος για εργασία μας αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα.

Δ] Για την εγγραφή σας στο newsletter μας, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη λήψη από εσάς ενημερώσεων σχετικά με τις παρεχόμενες από το ξενοδοχείο μας υπηρεσίες και προσφορές, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε την ηλεκτρονικής σας διεύθυνση [email].

Ε) Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από ανήλικους δίχως τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Αν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος επιχειρεί να υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, θα αφαιρέσουμε τα δεδομένα αυτά από τα αρχεία μας. Αν είστε γονέας/κηδεμόνας ενός ανηλίκου που έχει υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να τα διαγράψουμε.

ΣΤ) Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες καταγραφής επισκεψιμότητας, όπως την Google Analytics. Η Google Analytics μας παρέχει ανωνυμοποιημένα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον Ιστότοπο. Παρόλο που η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να καταγράφει δεδομένα, όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν συνδέεται με το πρόσωπό σας και δεν σας ταυτοποιεί. Σημειώνουμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων.

Σκοπός και Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς και ιδίως για:
Α) την διαχείριση του Ιστότοπου και των συνδεδεμένων εφαρμογών,
Β) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου,
Γ) την βελτιστοποίηση της πλοήγησης στον Ιστότοπο και της εμπειρίας του επισκέπτη και χρήστη των εμπεριεχόμενων υπηρεσιών,
Δ) την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και πελατών,
Ε) Τη διαχείριση της κράτησης δωματίου και άλλων υπηρεσιών φιλοξενίας.
ΣΤ) την αποστολή ενημερώσεων και προωθήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ( newsletters).
Z) την ενάσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί συγκεκριμένο και νόμιμο λόγο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε κάθε χρήση των στοιχείων σας να στηρίζεται σε μια από τις παρακάτω νομμιμοποιητικές βάσεις :

Α) στην συγκατάθεση του χρήστη στις περιπτώσεις εγγραφής του στις υπηρεσίες newsletters, καθώς και την χρήση cookies, ή σε τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων.

B) στην εκτέλεση σύμβασης, όπως αυτή δημιουργείται με την πραγματοποίηση κράτησης δωματίων στην Ιστοσελίδα ή μέσω άλλων εφαρμογών.

Γ) στην εξασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας, δίχως αυτά να καταστρατηγούν τα δικαιώματα των χρηστών, όπως συμβαίνει κατά την διεκδίκηση αστικών αξιώσεων ή για την προβολή των υπηρεσιών μας και εξυπηρέτηση πελατών ή ενδιαφερόμενων τρίτων κατά την απάντηση σε ερωτήματα που μας υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου ή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Δ) στη συμμόρφωση με διατάξεις του Νόμου, όπως στην περίπτωση καταγγελίας παράνομης δραστηριότητας χρήστη στις αρμόδιες Αρχές.

Πρόσβαση και Διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σαςδεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Οι Εκτελούντες υποχρεούνται συμβατικά από εμάς να τηρούν εχεμύθεια, να μη κοινοποιούν Δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας, όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου, όπως π.χ. αν μας ζητηθούν από τις αστυνομικές αρχές προς διερεύνηση παρανόμων δραστηριοτήτων.
Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε τυχόν περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η διαβίβαση των δεδομένων σαςσε χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωση μας, θα διασφαλίσουμε ότι θα εκτελεστεί βάσει συμβατικών συμφωνιών χρησιμοποιώντας τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες ενδεδειγμένες ασφαλιστικές δικλείδες σύμφωνα με την ισχύουσανομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα των κρατήσεων, που διενεργοούνται μέσω τουιστότοπου αποθηκεύονται σε νέφος μέσω των υπηρεσιών Amazon Web Services στην Βόρεια Βιρτζινια στις ΗΠΑ και στην Φρανκφούρτη, Γερμανία. Εάν αποκτάτε πρόσβαση στα συστήματά μας εκτός ΗΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στις ΗΠΑ. Εντούτοις έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Aσπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων (“Privacy Shield”), και είναι δυνατή από την 1η Αυγούστου 2016 η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ με τη χρήση του μηχανισμού του Privacy Shield, στον οποίο η εταιρία Amazon Web Services συμμετέχει ενεργά.

Διατήρηση και Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας, για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά.

Για την διατήρηση των δεδομένων εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε υλοποίησει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για την αποφυγή τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές και διαδικασίες μας ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαγράφουμε τα Δεδομένα,τα οποία συλλέγουμε από εσάς, εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αποκλειστικά με σκοπό την επικοινωνία σας μαζί μας ή την ενημέρωση σας, διατηρούνται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και διαγράφονται εντός 6 μηνών από την παύση της. Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβαση για παροχή υπηρεσιών διαμονής, διαγράφονται μετά την παρέλευση 5 ετών από την παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Τα νόμιμα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς:
Πρόσβαση: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν και με ποιό τρόπο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια χρέωση.

Επικαιροποίηση: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι ελλιπή ή εσφαλμένα.
Διαγραφή: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας.
Εναντίωση: Μπορείτε να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, την οποία θα σεβαστούμε με την προϋπόθεση μη ύπαρξης άλλων νόμιμων λόγων.
Περιορισμοί επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους ή την νομιμότητα της επεξεργασίας.
Φορητότητα : Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα, που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας βάσει της εν λόγω συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της. Ειδικά για τις ενημερώσεις [newsletter], στις οποίες έχετε εγγραφεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο «Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter, πατήστε εδώ» («Unsubscribe»), που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε Newsletter.

Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο privacy help desk εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένουςλόγους που αφορούν το συγκεκριμένονομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, για λόγους ταυτοποίησης, πριν απαντήσουμε σε αίτημά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (π.χ., αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή για νομικούς λόγους).
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία α] στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδας (ταχυδρομική δ/νσηΚηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr), ή β] στην αντίστοιχη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της χώρας – μέλους της Ε.Ε. της κατοικίας σας [εάν διαμένετε εντός Ε.Ε.], εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αναθεώρηση της Πολιτικής μας

Είναι δυνατόν να αναθεωρούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου περιοδικά, προκειμένου να προσαρμοζόμαστε στο μεταβαλλόμενο νομικό, κανονιστικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρίσκετε την κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου με ημερομηνία θέσης σε ισχύ ώστε να γνωρίζετε πότε έγινε η πιο πρόσφατη αναθεώρηση.